C C C C A+ A A- X

Център за медиация

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА МЕДИАТОРИ

Заповед за провеждане на обучение на съдебни медиатори

Списък с крайно класиране на кандидатите за съдебни медиатори

Списък на допуснатите кандидати до устно събеседване за подбор на съдебни медиатори

Методика за провеждане на писмен тест и оценяване на кандидатите за съдебни медиатори

Списък на кандидати за съдебни медиатори - допуснати и недопуснати до писмен тест

Комисия за подбор на медиатори


1. Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, съгласно § 23, ал. 2 от ПРЗ на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.), по Протокол № 14/26.03.2024 г. за откриване на основание чл. 7, ал.1 от Наредба № 10 от 30.10.2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация на 28 процедури по извършване на подбор на общо 254 медиатори към съдебните центрове по медиация в окръжните съдилища.

2. Наредба №10 от 30.10.2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация. 

3. Единен регистър на медиаторите в Р България.

4. ОБЯВА за откриване на процедура по извършване на подбор на 10 медиатори за нуждите на Съдебен център по медиация към Окръжен съд – Кюстендил.

5. Заповед № РД-13-258/02.04.2024 г. на Адм. ръководител на Окръжен съд – Кюстендил.

6. Образец на заявление.

7. Декларация (Приложение № 1 към Заповед № РД-13-258/02.04.2024 г. на Адм. ръководител на Окръжен съд – Кюстендил.

8. Декларация за обработка на лични данни.

 

 

Всички съобщения във връзка с подбора на медиаторите ще бъдат обявявани на интернет страницата на Окръжен съд – Кюстендил в Раздел „Информация за съда“, „Полезна информация“, секция „Център за медиация“.

 


Във връзка с изпълнението на проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“, изпълняван по ОПДУ, са разработени Централизиран електронен портал за медиация и четири видеоклипа:

За граждани За медиатори За организации За медиация

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация