C C C C A+ A A- X

Представяне

Окръжен съд


Съдебният окръг обхваща следните районни съдилища - Кюстендил и Дупница.


Правораздавателната компетентност на съда се определя най-общо така:

наказателни дела

• На Окръжния съд са подсъдни като първа инстанция делата за престъпления против републиката, умишлени убийства, квалифицирани грабежи, държане и разпространение на наркотични вещества и др. За част от останалите наказателни дела първа инстанция е районният съд, а втора /въззивна/ - Окръжният. Окръжният съд правораздава като касационна инстанция по жалба срещу решения на районните съдилища по наказателни дела от административен характер;

граждански дела

• На ОС като първа инстанция са подсъдни исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за запрещение, както и исковете по граждански и търговски дела с цена над 10 000 лева и т.н. Гражданските дела подсъдни на районните съдилища като първа инстанция, се разглеждат от Окръжният съд като втора инстанция;

дела от административен характер

• Съгласно ПРЗ на АПК Окръжният съд разглежда образуваните до 01.03.2007г. административни дела.;

търговски и фирмени дела

• Освен че разглежда и решава спорове между търговци с цена на иска над 10 000 лева, Окръжния съд е регистърен съд на юридически лица с нестопанска цел. Окръжният съд разглежда и дела по искове по Търговския закон, включително и дела по несъстоятелност.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация