C C C C A+ A A- X

Съдебни заседатели

Списък на съдебните заседатели към Окръжен съд - Кюстендил, положили клетва на 12.09.2022 г. с мандат 12.09.2022 г. - 12.09.2026 г.

Чл.68, ал.3СВ
 Кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата; Примерна бланка за автобиография
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. (отм.-ДВ, бр.103 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3; Образец на декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност,, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Заявление

Забележка: Документът по т.9 се издава от Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА. За целта трябва да полълните заявление, което може да свалите от линка по-горе или от сайта на комисията http://comdos.bg и да го изпратите с препоръчано писмо на адреса, посочен в заявлението (гр.София, ул. "Врабча" 1). В едномесечен срок ще получите отговор. За издаване на документа не се дължи такса. 

Извадка от Закона за съдебната власт: Раздел II  Съдебните заседатели

Вътрешни правила за работата на съдебните заседатели при Окръжен съд-Кюстендил

Вътрешни правила за определяне на основни и резервни  съдебни заседатели по реда на чл.72, ал.2 от ЗСВ в Окръжен съд-Кюстендил

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация