C C C C A+ A A- X

Деловодства

Фирмено отделение деловодство

Работно време

 • 9:00 ч. – 17:00 ч.
 • Метоположение: ІІ етаж, ст. 2
 • Контакти: тел. 078/55-04-58
 • e-mail: kos@kos-bg.eu

Приема, датира и подготвя за доклад молби, заявления, преписки за регистрация на търговци и ЮЛ и подлежащите на вписване обстоятелства, свързани с тях. Образува фирмени дела и ги докладва ежедневно на съответния съдия. Вписва - ръчно или на компютър, информация относно регистрацията на търговци и ЮЛ и променени обстоятелства в автоматизираната деловодна програма и в съответните търговски регистри, регистри за ЮЛ, указатели, наръчници, книги. Изпълнява указанията на съдията-докладчик във връзка с обработването на документите и делата.

Общо деловодство

Работно време

 • 9.00 ч. – 17.00 ч.
 • Метоположение: ІІІ етаж, ст. 7
 • Контакти: тел. 078/55-04-61; e-mail: delovodstvo@kos-bg.eu;
 • e-mail: kos@kos-bg.eu

Образува и докладва на съответния съдия първоинстанционни и второинстанционни граждански и наказателни дела, търговски дела, частно-граждански и административни дела. Подрежда книжата по образуваните дела в папки съгласно Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища. Изпраща всички книжа, изготвени в изпълнение на разпорежданията на съдията-докладчик от закрити и разпоредителни съдебни заседания. Извършва вписвания в съответните деловодни книги и поддържа календар за насрочените дела. Вписва - на компютър и ръчно, необходимите данни в автоматизираната деловодна програма и в съответните указатели, наръчници, книги, регистри. Изготвя и изпраща уведомления за решения, определения, присъди по делата, преписи от документи и решения, определения, присъди. Издава съдебни удостоверения, копия и извлечения от приложените към делата книжа въз основа на писмена молба. Изпраща дела до съответните по-висши инстанции или за послужване пред други съдилища. Завеждащ адм, служба - Води специалните регистри и секретното деловодство.

Връзки с обществеността

Работно време

 • 8.30 ч. - 17.00 ч.
 • съдебна палата, етаж 3, кабинет 2-1
 • телефон: +359 78 520122
 • е-mail: press@kos-bg.eu

Владимир Владимиров

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация