C C C C A+ A A- X

Каталог на електронните услуги

            КАТАЛОГ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ В ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

            Съобразно приетите Правила от СК на ВСС за работата на съдилищата по време на пандемия и доколкото процесуалното законодателство позволява и съгласно издадената Заповед на Административния ръководител на ОС - Кюстендил, призоваването при възможност да се извършва по телефона и по електронен път, връчването на съобщения и на съдебни книжа се извършва приоритетно по електронен път.

            С цел осигуряване публичност и прозрачност на работата на Окръжен съд - Кюстендил и за улеснение на гражданите са предоставени следните електронни услуги:

  1. Гражданите, страните по делата, адвокатите и други заинтересовани лица могат да подават съдебни книжа, желателно е да бъдат подписани с КЕП, на електронния адрес на съда: delovodstvo@kos-bg.eu, както и да получават съдебни книжа, призовки и съобщения по имейл. За целта е необходимо при подаване на жалба, искова молба и др. документи по съдебните дела, страните да посочват точен имейл адрес и/или телефон за връзка.
  2. В сайта на Окръжен съд – Кюстендил https://kyustendil-os.justice.bg може да се получи информация за:

 

  1. Информация за движението на делата се предоставя от служба „Деловодство“ на телефон: +359 550461.

 

  1. В Окръжен съд - Кюстендил се извършва електронен трансфер на данни за съдебни дела от Деловодната система АИС “Съдебно деловодство“ към Единния портал за електронно правосъдие, където са налични електронните услуги Електронни съдебни дела и Актове със заличени лични данни. В портала Електронни съдебни дела чрез потребителско име и парола имате възможност да прегледате електронните копия на съдебни дела, включително и да копирате различни документи, съдържащи се в делото, както и да бъдете електронно призовавани, след като подадете съответното заявление за това до съда. За да използвате функционалностите на портала е необходимо да имате личен потребителски профил съгласно Правилата за достъп до портала. В публичната част на портала Електронни съдебни дела е налична общодостъпна информация за образуваните дела. В портала Актове със заличени лични данни са публикувани актовете на съдилищата с обезличени лични данни.

      Всички тези функционалности може да бъдат достъпвани през сайта на Окръжен съд - Кюстендил от раздел „Електронни услуги“, намиращ се на началната страница:

-----------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК НА ИМЕЙЛИ И ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА

С ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ

kos@kos-bg.eu - за общи въпроси и документи, които касаят работата на съда, но не се отнасят по дела

delovodstvo@kos-bg.eu - всички документи, които се отнасят до разглежданите дела в Окръжен съд - Кюстендил - експертизи, молби, искове и т.н.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация